Opgaver løses typisk på timebasis, hvor konsulenten tilknyttes et konkret projekt eller et længere forløb, hvor der aftales møder med et fast interval. Udover Fubicons faste stab, råder vi over et større antal specialiserede kompetencer via vores netværk, således at vi altid kan give vores kunder et kvalificeret svar.

Ledelse | Management Consulting
Projektledelse | Implementering
Automation | Manufacturing IT

“… det som jeg vil kalde “Jysk Management” var helt fantastisk at opleve. Det er ikke noget man kan lære på handelshøjskolen, så man oplever det desværre ikke så tit.”

Vores ydelser kan bruges inden for flere brancher og industrier:

  • Pharma
  • Fødevare
  • Elproduktion
  • Eldistribution
  • Maskinbygning
  • Elinstallation
  • Automation
  • Produktions IT
  • Test