Inspiration og holdninger

Her samlet forskelligt baggrundsmateriale, indlæg, m.m. som forhåbentlig kan inspirere dig, og som kan understøtte beslutningen om at automatisere produktionen.

Digitalisering og automation - kom godt i gang

Automatisering og digitalisering halter i de mindre virksomheder

Debatindlæg vedr. automation på finans.dk

Faser ved anskaffelse af produktionsudstyr

Jeg har flere gange fået spørgsmålet;

“Hvad kan I hjælpe med i forbindelse med, at vi skal have nyt produktionsudstyr?”

Et tilbageblik på de udførte opgaver, giver disse overordnede faser:

1. Specifikation og afklaring af behov – herunder også samspil med andet produktionsudstyr og forventninger til fremtidig produktion. Forventninger til fremtidig produktion kobles ofte til den overordnede strategi; “når vi opnår alle vores salgsmål, hvordan løser vi det så i produktionen?”

2. Screening, forhandling og valg af leverandører; det er dels en praktisk opgave, men også et spørgsmål om at sikre jeres rettigheder i forhold til fremtidigt udstyr. Typisk vil jeg også i denne fase, spørge til mulighederne for dataopsamling/sporbarhed ved fødevare, service muligheder fra leverandøren, reservedele, m.m.

3. Projektledelse i forbindelse med, at udstyret produceres, leveres, og indkøres. Det vil ofte være planlægning/udførelse af tests hos leverandøren, sikring af at alting kører og at vi er klar til at modtage udstyret og få det kørt ind.

Vi indgår i opgaven på jeres præmisser og hvor det giver størst værdi. Det kan være i hele forløbet eller i perioder.

Måske har du også behov for sparring eller hjælp til projekter i jeres produktion?

Kontakt mig eller læs mere på cases

Ingeniørforeningen Danmark (IDA)

IDA har hvert 2. år siden siden 2014 udgivet en rapport omkring automatisering i Danmark:

“Undersøgelse af omfang, potentiale og barrierer for automatisering og
digitalisering i danske industrivirksomheder”

Den seneste rapport er fra oktober 2020 – og blandt konklusionerne er:

  • “Virksomhederne kan i gennemsnit øge produktiviteten med 28 pct., hvis de gennemfører alle de automatiseringer i virksomheden, der er økonomisk rentable med en tilbagebetalingstid på under 2 år…”
  • “Digitalisering og automatisering kan både være et led i en teknologisk, forretningsmæssig eller grøn omstilling: knap 30 pct. af de højtautomatiserede har som følge af automatiseringen nedbragt deres energi og/eller ressourceforbrug…”
  • “De største kompetence barrierer for de lavtautomatiserede er ikke i forhold til tekniske kompetencer, men i forhold til strategi, potentiale og processtyring: Over halvdelen af de lavtautomatiserede peger på, at det er en stor barriere, at der er manglende viden blandt ledelsen og manglende viden om værdien og mulighederne ved automatisering og digitalisering…”

Fremhævningerne er mine, og de giver en meget god indikation af, hvorfor jeg mener at det giver værdi at snakke automatisering.

Rapportens konklusioner – kombineret med praktisk erfaring – giver desuden nogen gode pejlemærker for, hvad der virker i forhold til indførelse af automation og ny teknologi.

Rapporten kan læses i sin helhed her

Industri 4.0 | Automation | Digitalisering | Manufacturing IT | Production IT | Industrial IT | Robotics | Machine Vision Smart Factory | OEE | MES | MIS 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.