Beskyttelse af persondata

Du skal kunne stole på, at dine persondata opbevares sikkert og ansvarligt hos os.
Vi videregiver ikke dine persondata til 3. part, medmindre at vi lovgivningsmæssigt er forpligtiget til det eller at du på anden vis accepterer dette.

Vi indsamler desuden heller ikke persondata nogle steder, uden at du selv har opgivet disse ifm. afgivelse af ordrer, kundeundersøgelser e.l., og ingen af de persondata vi indsamler om dig, er følsomme.

Herunder kan du læse mere om hvordan vi indsamler persondata, hvorledes vi opbevarer dem og ikke mindst hvordan du kan få indsigt i og/eller tilbagekalde netop dine persondata.

Sådan bruger vi dine persondata

De oplysninger du afgiver, bruger vi hovedsageligt for at kunne overholde aftaler med dig. Dette kunne eksempelvis være ifm. at vi, på din opfordring, skal kunne sende dig nyhedsbreve o.l.

Vi indsamler oplysninger til brug for:

  • at vores konsulenter kan besøge dig  (indsamlingen sker for at opfylde en aftale med dig)
  • udsendelse af nyhedsbreve og anden markedsføring (kun med dit samtykke)
  • analyse og statistik da vi har en væsentlig interesse i at kende vores kunder bedst muligt, og for at sikre at du og andre kunder får en så god oplevelse på fubicon.dk som muligt
  • sikkerhedsforhold da vi har en væsentlig interesse i, at det er sikkert at anvende fubicon.dk, og fordi vi så kan efterforske eventuelt misbrug

Vi opbevarer dine persondatas så længe det er nødvendigt af hensyn til formålet ovenfor eller som det kræves af anden lovgivning, medmindre at andet er angivet. Hvor vi behandler dine oplysninger på baggrund af dit samtykke, opbevarer vi dog kun oplysningerne indtil du måtte tilbagekalde dit samtykke. Ift. sidstnævnte beholder dine informationer indtil a) du fortryder din tilmelding, b) du gør indsigelser imod at vi bruger dine data.

Kontakt os endelig, hvis:
  • du er i tvivl, om hvilke informationer vi har indsamlet om dig
  • du ønsker, de om dig indsamlede informationer rettet
  • du ønsker, de om dig indsamlede informationer slettet
  • du ønsker, at modsætte dig direkte markedsføring eller gøre indsigelse imod vores behandling af dine persondata baseret på nogle særlige forhold eller din specifikke situation
  • du ønsker, at vi begrænser brug af de indsamlede informationer til kun ren opbevaring (begrænset brug af persondata)
  • du ønsker, de om dig indsamlede informationer overført i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format til dig selv eller en 3. part

Vores kontaktinformationer finder du under afsnittet ”Hvem er ansvarlig for dine oplysninger?”.

Når vi behandler dine persondata er ovenstående desuden også dine rettigheder.

For din sikkerhed vil vi, når at du kontakter os bl.a. ifm. indsigelser, bede dig oplyse en eller flere personlige informationer for at kunne verificere, at du er dig.

Ønsker du at afmelde dig direkte markedsføring via e-mail, så behøver du ikke at kontakte os, da du blot kan følge anvisningen i den enkelte markedsføringsmail.

Hvor og hvordan vi opbevarer dine oplysninger

Vi opbevarer dine persondata sikkert og fortroligt på servere i kontrollerede faciliteter indenfor Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller på cloud baserede løsninger som overholder EU-US Privacy Shield .

Hvem er ansvarlig for dine oplysninger?

Medmindre at vi oplyser andet ifm. indsamlingen af dine persondata, så er vi, den dataansvarlige, på fubicon.dk:
Fubicon ApS
Egholmsvej 33
8660 Skanderborg
CVR 39024691
Telefon: 9392 3389
E-mail: lasse@fubicon.dk

Klagevejledning

Hvis du mener, at Fubicon ApS behandler dine oplysninger på en ukorrekt måde, så kontakt os meget gerne. Du har selvfølgelig også mulighed for at klage over behandlingen af dine oplysninger eller anden data vedrørende dig ved at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, DK-1300 København K eller www.datatilsynet.dk.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.